GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2:         Không hoạt động

Thứ 3:         8:30AM - 12PM & 2PM - 5PM

Thứ 4:         8:30AM - 12PM & 2PM - 5PM

Thứ 5:         8:30AM - 12PM & 2PM - 5PM

Thứ 6 :        8:30AM - 1PM

Thứ 7:         8:30AM - 12PM & 2PM - 4PM

Chủ Nhật:   Không hoạt động

 
  • Facebook Social Icon

©2019 by Chiropractic and Beyond