kieu_DSC1085W.jpg

BÁC SĨ HUGH VĂN KIỀU

Chuyên gia điều chỉnh chỉnh hình cong vẹo cột sống

Bác sĩ Kiều được công nhận là bác sĩ chỉnh hình và đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện chuyên sâu cũng như có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cong vẹo cột sống, thoái hóa đĩa đệm, và có năng lực đánh giá và điều trị các khuyết tật trong công nghiệp. Bác sĩ Kiều có thể thực hiện các chăm sóc chỉnh hình ở cấp độ cao nhất và khó nhất, và dĩ nhiên là riêng biệt nhất đối với từng trường hợp của từng bệnh nhân.

 
 • Life Chiropratic College West - Doctor of Chiropractic Degree (DC)

 • State of California Board of Chiropractic Examiners License (License No. DC 26077)

 • State of Hawaii Board of Chiropractic Examiners License (License No. DC 1212)

 • ​American National Board Certified #67121 

 • CLEAR™ Certified

 • International Chiropractic Association (ICA) Representative for Japan

 • CLEAR Institute Scoliosis Treatment Intensive Care Certified and past Board of Advisory member

 • Expert in spinal restoration, including naturally restoring disc hernia or slipped disc without surgery

 • Diploma Doctrine of Chiropractic at Life Chiropractic College West, U.S.A.​​

 • ​​X-ray and Radiology Supervisor and Operator License U.S.A.    

 • ​​Scoliosis Specialist

 • ​​Herniated Disc Specialist

 • ​​Industrial Disability Evaluator Certified

 • ​​Cardiopulmonary Resuscitation Certified

 
 • Facebook Social Icon

©2019 by Chiropractic and Beyond